Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę wiaty

Strona główna > Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę wiaty

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest :

1. rozbiórka wiaty zlokalizowanej nad koszem załadunkowym spalarni odpadów medycznych
w Miliczu przy ul. Grzybowej 1, na działce nr 107/5 AM21
oraz
2. rozbiórka wiaty zlokalizowanej nad ciągiem technologicznym na działce nr 107/5 AM21.
kody CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Do obowiązków Wykonawcy należy :
• Realizacja przedmiotu zamówienia,
• Zorganizowanie zaplecza budowy i jego utrzymanie,
• Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
• Odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót ,
• Zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania robót
• Bieżące usuwanie materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów.
Wizji obiektu można dokonać w dniach: 31.07 – 10.08
Termin składania ofert upływa z dniem: 11 sierpnia 2023
Osoba do kontaktu: Jerzy Stasiak tel. 509 666 903 , jstasiak@eco-abc.com.pl
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jstasiak@eco-abc.com.pl
Realizacja zadania : do 2 tygodni od daty wyboru oferty.
Warunki płatności: 14 dni .
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę wiaty

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna