Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Strona główna > Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

  • Cel projektu: wdrożenie nowatorskiej, adaptacyjnej rynkowo oferty odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych w firmie ECO-ABC dzięki zastosowaniu zaawansowanych i innowacyjnych narzędzi ICT
  • Wartość projektu: 3 817 674,00
  • Planowane efekty: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki rozwojowi oferowanych usług oraz poszerzenie docelowego rynku odbiorców.
  • ECO-ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 25 lipca 2018 roku podpisała z Województwem Łódzkim Umowę o dofinansowanie nr RPLD.02.03.01-10-0025/17-00 na realizację projektu pn.: Wdrożenie adaptacyjnej rynkowo oferty odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych w firmie ECO-ABC dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi ICT, finansowanego ze środków osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
  • Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  • Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowatorskiej, adaptacyjnej rynkowo oferty odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych poprzez zmiany procesu usługowego w oparciu o zaawansowane narzędzia ICT w przedsiębiorstwie, w Bełchatowie, w województwie łódzkim. W ramach projektu zakupione zostaną: innowacyjne oprogramowanie klasy SFA, system księgowy klasy ERP, serwis www z panelem klienta, serwer, projektor, zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia PDA, wagi przenośne oraz waga stacjonarna, a także samochody dostawcze i ciężarowe. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.817.674,00 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi 1.055.292,00 PLN.
  • Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności ECO-ABC Sp. z o.o. w branży utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna