Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę wiaty

Strona główna > Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę wiaty

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest :

  • rozbiórka wiaty zlokalizowanej nad koszem załadunkowym spalarni odpadów medycznych w Miliczu przy ul. Grzybowej 1, na działce nr 107/5 AM21

oraz

  • rozbiórka wiaty zlokalizowanej nad ciągiem technologicznym na działce nr 107/5 AM21.

kody CPV:

45111300-1 roboty rozbiórkowe

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Do obowiązków Wykonawcy należy :

  • Realizacja przedmiotu zamówienia,
  • Zorganizowanie zaplecza budowy i jego utrzymanie,
  • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
  • Odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót ,
  • Posegregowanie wszystkich elementów konstrukcji stalowej i ułożenie ich w wyznaczonych miejscach na terenie posesji ,
  • Posegregowanie wszystkich elementów z płyt warstwowych i ułożenie ich w wyznaczonych miejscach na terenie posesji.
  • Zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania robót

Wizji obiektu można dokonać w dniach:  13.09.2023 r. do 25.09.2023 r.

Termin składania ofert upływa z dniem:  26 września  2023 r.

Osoba do kontaktu: Jerzy Stasiak tel. 509 666 903 , jstasiak@eco-abc.com.pl

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jstasiak@eco-abc.com.pl

Realizacja zadania : do 2 tygodni od daty wyboru oferty.

Warunki płatności: 14 dni .

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna