Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

z dniem 6 września 2019 r. zniesiony zostaje obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych

Strona główna > z dniem 6 września 2019 r. zniesiony zostaje obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 22 sierpnia 2019 r.  została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579). W następstwie tego z dniem 6 września 2019 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019.701) o odpadach.

Uchylony zostanie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tym samym zniesiony zostanie obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU).

Uchylony zostanie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie        z którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami na następnego posiadacza odpadów jest dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU).

Zatem ostatni dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych/weterynaryjnych (DPU) jesteśmy zobowiązani wystawić dla odpadów unieszkodliwionych do dnia 5 września 2019r.

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna