Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Strona główna > Trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973) straci moc na podstawie art. 232 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Rozporządzenie w projektowanym brzmieniu ma wejść w życie z dniem 1 maja 2019 r.

 

W opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie nowego rozporządzenia zawarte są zmiany:

  • w zakresie usunięcia wymagania podawania przez przedsiębiorców numeru REGON w dokumentach służących do ewidencji odpadów;
  • w zakresie usunięcia wymagania stosowania przez przedsiębiorców pieczątek w dokumentach służących do ewidencji odpadów;
  • na karcie przekazania odpadów, w trzech rubrykach dotyczących odpowiednio potwierdzenia przekazania odpadów, potwierdzenia przyjęcia odpadów do transportu i wykonaniu usługi transportu, a także potwierdzenia przejęcia odpadu, zmienione zostały ich opisy poprzez wykreślenie wyrazu „pieczęć”, a tym samym zmianie uległo ich brzmienie z „data, pieczęć i podpis” na „data i podpis”.
  • aktualizacji objaśnień w załączniku nr 2 (karta ewidencji odpadów) oraz w załączniku nr 5 (karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), które odnosiły się dotychczas do uchylonej ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.)

Z treścią nowego rozporządzenia w projektowanym przez Ministra Środowiska brzmieniu możesz zapoznać się klikając na poniższy link:  

Projekt nowego rozporządzenia      

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna