Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Pamiętaj o obowiązku geolokalizacji pojazdu

Strona główna > Pamiętaj o obowiązku geolokalizacji pojazdu

Czy wiesz, że…

Od 1 października obowiązuje szereg zmian w tzw. pakiecie przewozowym (SENT)?

O co chodzi?

Ustawa z 15 czerwca bieżącego roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, wprowadza do systemu monitorowania przewozu towarów „wrażliwych” element geolokalizacji środka transportu.

W ten sposób Ustawodawca nakłada na przewoźników obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą, co wiąże się z koniecznością wyposażenia środka transportu w odpowiednie urządzenie – lokalizator geolokalizacyjny.

Eco-Abc podpowiada:

Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem, na całej trasie przewozu towarów wrażliwych na terytorium Polski.

Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT.

Lokalizatorem może być:

 1. dowolne urządzenie wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. smartphone czy tablet), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru,
 2. zewnętrzny system lokalizacji, tj. system lokalizacji używany przez przewoźnika wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia potocznie zwane „GPS”

Wymagane dane lokalizacyjne to:

 1. współrzędne geograficzne położenia środka transportu,
 2. prędkość środka transportu,
 3. data i godzina pozyskania współrzędnych,
 4. azymut środka transportu,
 5. błąd przekazywania danych satelitarnych
 6. numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Niedopełnienie obowiązku przewoźnika w zakresie przekazywania danych zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 10 000 zł. Organ odstąpi od nałożenia kary, jeżeli nieprzekazywanie danych było spowodowane niedostępnością rejestru.

Natomiast obowiązkiem kierującego pojazdem będzie uruchomienie lokalizatora (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub z chwilą wjazdu do Polski) oraz wyłączenie lokalizatora po zakończeniu przewozu na terytorium Polski.

W przypadku stwierdzenia przez kierującego pojazdem nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalizatora przez dłużej niż godzinę, konieczne będzie zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej.

Dalsze wykonywanie przewozu będzie możliwy dopiero po:

 1. naprawieniu lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji,
 2. przeładunku towaru na pojazd wyposażony w sprawne urządzenie lokalizujące,
 3. wyposażeniu pojazdu w sprawny lokalizator,
 4. nałożeniu zamknięć urzędowych na pojazd lub towar albo zarządzeniu konwoju.

Za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem na kierowcę zostanie nałożona kara w wysokości od 5.000 do 7.500 zł.

Wprowadzone nowelizacją do ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów nowe kary wobec przewoźników i kierowców nie będą nakładane w okresie przejściowym (od 1.10.2018 r do 31.12.2018 r.). Nowe kary będą stosowane od 1 stycznia 2019 r.

info za: www.koben.pl

Photo by Nikolas Behrendt on Unsplash

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna