Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Odpady weterynaryjne zakaźne

Strona główna > Odpady weterynaryjne zakaźne

Odpady weterynaryjne zakaźne

Kody

  • 18 02 02 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt tj. odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną bądź wydalinami, zawierającymi czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej, np. zanieczyszczone naczynia, odpady z operacji/zabiegów (obłożenia, zanieczyszczone, bandaże, gaziki, waciki), zużyte, niewypłukane, napełnione krwią komponenty dializowe (cewniki, worki na mocz), narzędzia chirurgiczne i zabiegowe zanieczyszczone materiałem skażonym, zanieczyszczone strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie

Miejsce przechowywania

  • odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi
  • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi

Magazynowanie – warunki

  • 18 02 02 – czas magazynowania odpadów weterynaryjnych zakaźnych nie może przekroczyć 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10 ° C i wyżej. W temperaturze poniżej 10 ° C odpady zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni

Sposób pakowania

  • Odpady weterynaryjne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia
  • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach ich powstawania
  • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
  • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia
  • Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania

Termiczne przekształcanie odpadów ( D10); autoklawowanie (D9); dezynfekcja termiczna (D9); działanie mikrofalami (D9)

Inne

Do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych stosuje się przepisy Ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r.

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna