Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Odpady medyczne zakaźne

Strona główna > Odpady medyczne zakaźne

Odpady medyczne zakaźne

Kody

 • 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
 •  18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
 •  18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
 •  18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Miejsce przechowywania

 • odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017  roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi
 • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

Magazynowanie – warunki

 • 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82* – Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* odbywa się tylko w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin. Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03* i 18 01 82* odbywa się tylko w temperaturze do 18ºC, z tym że od 10ºC do 18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni.

Sposób pakowania

 • Odpady medyczne zakaźne , z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
 • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie
 • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
 • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania:

18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82* – przekształcanie termiczne na lądzie (D10)

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna