Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Nowy wzór „Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi” już w styczniu?

Strona główna > Nowy wzór „Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi” już w styczniu?

Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowym  wzorem „Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi”.  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2422) dotychczasowy wzór  mógł być stosowany do 2017 r. włącznie – w związku z powyższym na potrzeby sprawozdawczości za bieżący rok konieczne jest wydanie odrębnego wzoru sprawozdania.

Jak donosi portal internetowy www.odpady-help.pl, najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. sporządzony po uwagach Komisji Prawniczej praktycznie czeka już tylko na podpis Ministra Środowiska i publikację.

W serwisie przeczytać możemy, że nowy wzór sprawozdania został przygotowany  w oparciu o dotychczasowy formularz. Wśród zmian znalazły się m.in.:
– zmiany w strukturze tabeli z danymi podmiotu składającego sprawozdanie, połączenie pozycji dotyczącej wywozu za granicę opakowań i produktów w opakowaniach oraz dodanie pola „Nazwa podmiotu”, które ma być wypełniane tylko w przypadku, gdy sprawozdanie wypełniać będzie tzw. porozumienie,
– dodanie w tabeli 1 i 2, dotyczącej produkcji i importu opakowań, informacji o toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań,
– dodanie uwagi do tabel 1-3 jakich opakowań dotyczą (pustych, zawierających produkty),
– zmniejszenie ilości informacji wymaganych do wskazania w tabelach 4.1.-4.4. dotyczących osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu (usunięto wiersze, w których powtarzane były te same dane),
– dodanie informacji o recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych z tabeli nr 6 dotyczącej opłaty produktowej,
– zamiana adresata opłaty za publiczne kampanie edukacyjne (marszałek województwa zamiast NFOŚiGW) oraz usunięcie kolumny z informacją, jaka organizacja odzysku wykonuje dany obowiązek.
– podzielenie tabeli 5 na 5.1. i 5.2. – odpowiednio na odpady przetworzone w kraju i poza terytorium kraju.

Według projektu, nowy wzór sprawozdania miałby wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

Photo by Jilbert Ebrahimi on Unsplash

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCenter.pl

RODO – Klauzula informacyjna