Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Strona główna > Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), a wraz z nim nowe obowiązki wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka ECO-ABC
  z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedstawieniem oferty handlowej oraz zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania jakości obsługi Interesanta przez Administratora, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych i interesu prawnego Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie udzielona zgoda, przez którą rozumie się kontynuowanie rozmowy telefonicznej po zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą nagrywania rozmów”
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Informujemy jednak, iż zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do uzyskania połączenia telefonicznego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi odpowiednio: 3 lata lub 6 lat (zgodnie z art 118 Kodeksu cywilnego).
 7. Jeżeli nie życzą sobie Państwo byśmy dalej przetwarzali dane prosimy o kontakt.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
 • żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Z administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów lub drogą elektroniczna na adres: biuro@eco-abc.com.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez spółkę ECO-ABC Sp. z o.o. przez okres 6 lat.

 

Z poważaniem

Zarząd ECO-ABC Sp. z o.o.

 

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna