Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Czy znasz najnowsze zmiany w ustawie o odpadach?

Strona główna > Czy znasz najnowsze zmiany w ustawie o odpadach?

Czy wiesz, że….

20 lipca 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę zmieniająca zapisy ustawy z 2012 roku o odpadach oraz niektórych innych ustaw dotyczących ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska czy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Kolejne modyfikacje odnajdziemy również w przepisach o gospodarce opakowaniami, a nawet o bateriach i akumulatorach.

O co chodzi?

Wymienione modyfikacje prawne już obowiązują, co stawia przed podmiotami funkcjonującymi na rynku odpadów konieczność dostosowania się do nowych wymogów formalnych.

ECO-ABC podpowiada

Ustawodawca uznał za obowiązkowe zabezpieczenia roszczeń, rozumiane jako ubezpieczenia, gwarancje lub depozyty bankowe. Zastosowanie tego narzędzia zabezpieczyć środki na poczet ewentualnych szkód w środowisku. Innym, nowym wymogiem formalnym, jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności (w zakresie kar za przestępstwa przeciwko środowisku).

Sporych utrudnień mogą spodziewać się te podmioty, którym już cofnięto lub ograniczono decyzję w zakresie gospodarowania odpadami, zaś wydawanie nowych pozwoleń i zezwoleń opiniować będą także nowe organy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, komendant powiatowy PSP oraz WIOŚ (po przeprowadzeniu kontroli). Tu jednak należy uściślić, że opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagana jedynie w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

Aby uniknąć lub ograniczyć ryzyko wystąpienia pożarów, Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie wymogu operatów przeciwpożarowych, sporządzanych przez inspektorów ds. p. poż. lub rzeczoznawców przeciwpożarowych. Uzupełnieniem tego zapisu będą obligatoryjne kontrole Państwowej Straży Pożarnej przy wydaniu i zmianie każdej decyzji w gospodarce odpadami. Obligatoryjny monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów w zamyśle ma ograniczyć wystąpienie zagrożenia pożarowego – zapisy z kamer mają być przechowywane i udostępniane na żądanie organu kontrolującego, zaś jakość zapisu ma pozwolić na weryfikację utrwalonych na obrazie osób.

Zmian w funkcjonowaniu doczekały się Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Według nowych przepisów WIOŚ będzie mógł skontrolować każdy zakład w dowolnym terminie bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi. (Obowiązek powiadamiania z 7-dniowym wyprzedzeniem pozostałby dla kontroli planowanych). Ponadto Inspektoraty będą funkcjonować w trybie 24/7, a do kontroli wykorzystane mogą zostać drony – zwłaszcza gdy wejście na teren zakładu okaże się niemożliwe lub utrudnione. Nowelizacja umożliwia  Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska powołać specjalny, ponadregionalny zespół kontrolny z wybranych pracowników wojewódzkich oddziałów WIOŚ. Dzięki temu możliwe będą kontrole krzyżowe u więcej niż jednego przedsiębiorcy na całym terenie kraju. Do zadań WIOŚ należeć będzie również ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i innych ustawach, w tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia.

Ustawodawca podwyższył stawki kar za występujące nieprawidłowości, dla przykładu kara za brak sprawozdania PRTR została podniesiona z 10 000 zł na 50 000 zł, a kara za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, która wynosiła od 1 000 do 1 000 000 zł. została zwiększona w dolnym progu do 10 000 zł.

 

Foto: Kancelaria Sejmu / Paweł Kula

 

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna