Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Co dzieje się ze strzykawką?

Strona główna > Co dzieje się ze strzykawką?

Zastanawiałeś się kiedyś co dzieje się ze strzykawką po zabiegu pobrania krwi w gabinecie zabiegowym Twojej przychodni lekarskiej? Albo wyrwaną „ósemką” u lekarza dentysty? Gdzie trafiają przeterminowane produkty lecznicze? A co z bandażami, gazikami i wacikami stosowanymi w gabinetach kosmetycznych czy studiach tatuażu?

Po pierwsze trzeba mieć świadomość, że w żadnym wypadku nie wolno wyrzucać ich razem z innymi odpadami. Dlaczego? Ponieważ są to specyficzne odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, określanych mianem odpadów medycznych. Z kolei odpady związane z diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką weterynaryjną definiujemy jako odpady weterynaryjne.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) reguluje wszelkie kwestie związane z utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych a nad prawidłową gospodarką odpadów czuwa Główny Inspektorat Sanitarny.

Wróćmy teraz do naszej strzykawki. Gdzie powinniśmy ją oddać i gdzie powinna trafić aby została bezpiecznie zutylizowana?
Tutaj z pomocą nadchodzimy my😊 Firma Eco-Abc sp. z o.o. zajmująca się od ponad 25-ciu lat unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych. To właśnie my odbieramy odpady między innymi od zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów stomatologicznych, klinik weterynaryjnych, aptek, domów pomocy społecznej, salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu.

Jak przebiega cały proces?

Przede wszystkim, jeśli posiadasz odpady medyczne takie jak na przykład strzykawki stosowane do samodzielnego podawania leków dożylnie w domu to w pierwszej kolejności oddaj je bezpłatnie do swojej przychodni. Zaś jeśli posiadasz przeterminowane leki skieruj się do pobliskiej apteki wyposażonej w specjalny pojemnik na przeterminowane farmaceutyki, których zawartość jest przeznaczana do utylizacji. Każdy szpital, prywatny gabinet lekarski czy apteka musi zawrzeć odpowiednią umowę z firmą oferującą usługi utylizacji odpadów medycznych.

Przejdźmy do szczegółów. Na miejscu, personel medyczny na bieżąco segreguje odpady i pakuje je w specjalnie pojemniki lub worki oznaczone odpowiednim kolorem. Owe opakowania są odporne na działanie środków chemicznych czy zawilgocenie. Każdy pojemnik powinien posiadać odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu takie jak: nazwę wytwórcy odpadów, datę zamknięcia odpadów, miejsce powstania odpadów, kody identyfikujące odpady. Opakowania z odpadami są magazynowane na terenie zakładu opieki zdrowotnej w odpowiednich warunkach i wymieniane nie rzadziej niż do 72 godziny.

Dobrze, teraz nasza tytułowa strzykawka jest już w odpowiednim worku, magazynowanym w odpowiednich warunkach. Co dalej?
Zgodnie z umową w oznaczonym dniu do przychodni przyjeżdża zamówiony transport, nasz kierowca Eco-Abc, który jest doświadczonym specjalistą z zakresu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi odbiera naszą strzykawkę 😉 jak i inne pojemniki z odpadami medycznymi.

Transport odpadów medycznych i weterynaryjnych realizujemy specjalnie dostosowanym taborem samochodowym zapewniającym bezpieczny i stale monitorowany wywóz odpadów do spalarni. Dzięki zaawansowanym metodom kontroli (w tym GPS) w każdej chwili możemy określić drogę odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania w jednej z naszych instalacji. Odbiór każdej partii odpadów potwierdzany jest na Karcie Przekazania Odpadów.

Po przetransportowaniu odpadów (w tym naszej strzykawki) do miejsca unieszkodliwienia i po ich bezpiecznym rozładunku na terenie spalarni następuje proces zwany technologią unieszkodliwiania. Warunki techniczne jak i technologiczne utylizacji odpadów medycznych są ścisłe określone przepisami prawa. Te rygorystyczne przepisy prawne sprawiają, że nasze spalarnie korzystają z najbardziej bezpiecznych rozwiązań w kwestii unieszkodliwiania odpadów.

Każde urządzenie w spalarni posiada ciągły system rejestracji. Podczas procesu termicznego utylizacji odpadów stale monitoruje się temperaturę w komorze spalania, zawartość tlenu w gazach spalinowych, ciśnienie, emisję spalin w tym metali ciężkich.

Poprzez automatyczny system podawania odpadów worek z naszą strzykawką trafia do komory spalania, w której panuje odpowiednia temperatura, gdzie w wyniku procesu spalania następuje obróbka fizyczno-chemiczna.

W tym jednym procesie następuje szereg zadań związanych z utylizacją odpadów medycznych. Przede wszystkim dochodzi do likwidacji właściwości zakaźnych wszystkich typów odpadów medycznych i weterynaryjnych, neutralizacji niebezpiecznych związków i odczynników chemicznych, sterylizacja i dezynfekcja termiczna, spopielenie odpadów.
Finalnie, nasza tytułowa strzykawka została bezpiecznie zutylizowana.

Jak widzisz, proces unieszkodliwienia tego specyficznego rodzaju odpadów jest złożonym, kompleksowym systemem profesjonalnych usług umożliwiających skuteczną i przyjazną dla środowiska utylizację. Integracja tych wszystkich etapów utylizacji w ramach jednolitego sprawnego mechanizmu, obejmującego operacje selekcjonowania, odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów daje nam gwarancję, że gospodarka odpadów medycznych i weterynaryjnych jest realizowana w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi.

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć w skrócie na czym polega nasza praca i jaką drogę musi przejść „nasza strzykawka” by zostać bezpiecznie unieszkodliwioną. Naszą misją jest ochrona środowiska dlatego jesteśmy dumni, że każdego dnia czynimy Twoje życie bezpieczniejszym.

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna