eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

ODPADY WETERYNARYJNE ZAKAŹNE

Kody

 • 18 02 02 - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt tj. odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną bądź wydalinami, zawierającymi czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej, np. zanieczyszczone naczynia, odpady z operacji/zabiegów (obłożenia, zanieczyszczone, bandaże, gaziki, waciki), zużyte, niewypłukane, napełnione krwią komponenty dializowe (cewniki, worki na mocz), narzędzia chirurgiczne i zabiegowe zanieczyszczone materiałem skażonym, zanieczyszczone strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie
   

Miejsce przechowywania

 • odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi
 • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi
   

Magazynowanie - warunki

 • 18 01 02 – czas magazynowania odpadów weterynaryjnych zakaźnych nie może przekroczyć 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10 ° C i wyżej. W temperaturze poniżej 10 ° C odpady zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni
   

Sposób pakowania

 • Odpady weterynaryjne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia
 • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach ich powstawania
 • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
 • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia
 • Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego
   

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania

Termiczne przekształcanie odpadów ( D10); autoklawowanie (D9); dezynfekcja termiczna (D9); działanie mikrofalami (D9)
 

 

Inne

Do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych stosuje się przepisy Ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r.