eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

Misja

Jesteśmy polską Spółką korzystającą z kanadyjskich doświadczeń. Istniejemy od 1992 roku i dobrze znamy krajowe realia. Doskonale rozumiemy potrzeby polskiej służby zdrowia oraz współzależność pomiędzy wartościami etycznymi, ochroną środowiska, zdrowiem i jakością życia nas wszystkich.

Przenosząc na polski grunt najlepsze rozwiązania w dziedzinie utylizacji odpadów medycznych cenimy i wykorzystujemy nasze polskie doświadczeni a - pomaga nam w tym wiedza naszych pracowników.

Od początku naszej działalności w Polsce stworzyliśmy kompleksowy system profesjonalnych usług umożliwiających skuteczną i przyjazną dla środowiska utylizację odpadów medycznych. Charakteryzuje się on integracją wszystkich etapów utylizacji w ramach jednolitego sprawnego mechanizmu, obejmującego operacje selekcjonowania, odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów, przy jednoczesnym termicznym przekształcaniu ich w energię cieplną. Energia ta jest istotnym produktem końcowym całego procesu. Tym samym, odpady są eliminowane w sposób najlepiej służący ludziom. Tego rodzaju całościowe postępowanie jest możliwe dzięki efektywnemu wykorzystywaniu „dobrych praktyk” oraz najlepszej osiągalnej techniki (BAT), zgodnie z zasadami rekomendowanymi w Unii Europejskiej i w Polsce.

Konsekwentnie wdrażamy dobre praktyki upowszechniając w Polsce najlepsze standardy w tej dziedzinie.

Wierzymy w ludzi i szanujemy ich. Ze zrozumieniem odnosimy się do wszystkich jednostek służby zdrowia - naszych klientów, których „utylizacyjne” problemy staramy się jak najlepiej rozwiązywać. W ciągu kilkunastu lat pracy w Polsce obsłużyliśmy setki szpitali oraz innych podmiotów, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Konsekwentnie zwiększamy grono klientów Spółki stosując najlepsze dostępne technologie (BAT) i „zasadę bliskości”, wykorzystujemy i rozwijamy sieciowość naszych usług świadczonych przez należące do Spółki i zarządzane przez nią Zakłady.

Realizacją misji firmy zajmują się nasi pracownicy - profesjonalny, dobrze przygotowany Zespół, respektujący zasady Spółki, ambitnie kreślący i realizujący własne cele i zadania, wiążący z nią swoją przyszłość.
Wizerunek naszej firmy - jej wizja, cele i sukcesy zależą od ludzi, od ich wiary we własne możliwości oraz ich dążenia do doskonałości i pozytywnego wpływania na otoczenie.

Odpowiednio wykorzystujemy wiedzę, umiejętności i zaangażowanie naszych pracowników dbając o ich rozwój zawodowy i wzbogacając Zespół o nowe talenty. Sprzyja temu atmosfera życzliwości i przychylności w firmie oraz wdrożona przez nią „korporacyjna kultura" czerpiąca siły z dobrze wykonywanych obowiązków.
Wierzymy, że podzielają Państwo podobne wartości.