eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

REFERENCJE

"...zarządzanie oraz specyfikacja naszego zakładu wymaga rzetelnego oraz solidnego partnera w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi. Nasza współpraca z firmą ECO-ABC Spółka z o.o. opiera się na zaufaniu i profesjonalizmie . Zadania zlecane firmie realizowane są terminowo i bez zastrzezeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związaną z realizacją umowy zawsze możemy liczyć na pomoc oraz zaangażowanie wykwalifikowanych pracowników firmy. Mając na uwadze rzetelność  oraz kompetencje pracowników , polecamy usługi firmy ECO-ABC Spółka z o.o.  jako eksprerta z dużym doświadczeniem zapewniającym duży poziom wiedzy zwiazany z gospodarką odpadami..."  SPZOZ w Staszowie 9 września 2017

"...dotychczasowa współpraca pozwala stwierdzić , że jakość wykonywanych usług jest dobra. Firma wykonała usługę na podstawie zawartych umów w sposób kompleksowy, rzetelny i profesjonalny..." SPZOZ w Janowie Lubelskim 30 sierpnia 2017

"... usługa została wykonana z należytą starannością i zgdonie z warunkami zawartymi w umowie a firma ECO-ABC jest w pełni kompetentna w swoich działaniach oraz godna polecenia..." Świętokrzystkie Centrum Psychiatrii w Morawicy 02 sierpnia 2017

"...całość usługi została zrealizowana w oparciu o funkcjonujące przepisy prawne oraz w sposób rzetelny i z należytą starannością..." Wojskowy Szpital Kliniczny 19 czerwca 2017.

"Pragniemy podkreślić, że firma ECO-ABC Sp. z o.o.jest w pełni kompetentna w swoich działaniach oraz godna polecenia"  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie 25 maja 2017.

"...Nie mamy żadnych uwag co do solidności wykonywania usług , które były świadczone z należytą starannością i profesjonalizmem..." Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszwie 22 maja 2017.

 

"...Firma charakteryzuje się pełnym profesjonalizmem. Współpraca przebiegła bez i reklamacji..."Miejsce Centrum Medyczne w Łodzi 17 marca 2017.

"...usługi były świadczone w sposób profesjonalny i całkowicie spełniają nasze oczekiwania , zarówno pod względem jakości jak i terminów realizacji..." Szpital Specjalistyczne we Wrocławiu 30 stycznia 2017.

 "...Usługi były realizowane z należytą starannością , zarówno w odniesieniu do terminowości, jak i jakości wykonywanej usługi..." Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu  6 stycznia 2017.

"Z pełnym zaufaniem rekomendujemy Firmę ECO-ABC w Bełchatowie jako wieloletniego rzetelnego partnera realizującego zawarte umowy w sposób nalezyty z dużą starannością"Powiatowy Zespół Opieki w Piotrkowie Trybunalskim 21 listopada 2016.

"...pragniemy podkreślić , że firma ECO-ABC Sp. z o.o. jest w pełni kompetentna w swoich działaniach oraz godna polecenia..." Szpital Wojewódzki im.Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 9 września 2016.

"...usługa wykonywana była należycie , z zachowaniem ustalonych terminów i obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych..." Samodzielny Publiczny Szpital Nr 1 we Wrocławiu 2 września 2016.

 

 "...w ciągu ponad dwóch lat współpracy dała się poznać jako solidny i profesjonalny wykonawca przyjętych na siebie obowiązków. Odbiory następowały terminowo, zgodnie z zawartą umową. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę ECO-ABC Spólka z o.o. jako sprawdzonego i godnego zaufania partnera." Szpital Dziecięcyim.Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., 8 lipca 2016.

"...w okresie współpracy firma ECO-ABC Spółka z o.o. dała się poznać jako partner solidny, o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu. Z zrealizowanej umowy wywiązuje się terminowo i z należytą starannością. Spółkę ECO-ABC Bełchatów możemy polecić jako solidnego i wiarygodnego partnera w wykonywaniu usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów medycznych.Powiatowy Zakład Opieki Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, dnia 17 maja 2016.

"...Współpraca z firmą ECO-ABC Sp. z o.o. układała się bardzo dobrze i nie budziła żadnych zastrzeżeń w związku z powyższym ZOZ w Końskich rekomenduję Wykonawcę jako solidnego i rzetelnego partnera handlowego..."Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

 "...usługa wykonywana jest w sposób właściwy, terminowy, zgodnie z zawartą umową. Z uwagi na jej szeroki zakres świadczenie jej wymaga fachowości, rzetelności i merytorycznego przygotowania . Szpital współpracuje z firmą ECO-ABC  od wielu lat i współpraca zawsze układała się dobrze..." Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.M.Kopernika w Łodzi

 "...usługi wykonywane były z należytą starannością , zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Ponadto pragniemy podkreślić , że firma ECO-ABC Sp. z o.o. jest w pełni kompetentna w swoich działaniach oraz godna polecenia...."Szpital Powiatowyim.Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku Kamiennej.

Szpital Wojewódzki im.Jana Pawła II w Bełchatowa.pdf 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.M.Kopernika w Łodzi.pdf

21 Szpital Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Busku Zdroju .pdf

SPZOZ MSW w Łodzi.pdf

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy .pdf

Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie.pdf

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie .pdf

Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdrój.pdf

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie.pdf

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika w Łodzi 4.jpg

Szpital Specjalistyczny "Ducha Świętego w Sandomierzu 1.jpg                                                              

Szpital Bielański w Warszawie 5.jpg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 2.jpg

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinką SPZOZ we Wrocławiu 3.jpg

 

Oto wybrane cytaty z naszych referencji:

„…z przyjemnością stwierdzamy, że usługa wykonywana była z należytą dokładnością i starannością. Na podkreślenie zasługuje fakt dotrzymywania ustalonych terminów odbioru odpadów świadczący o profesjonalizmie. Przebieg współpracy pozwala nam postrzegać firmę ECO-ABC jako partnera rzetelnego, solidnego, traktującego w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec Klienta.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lublin

„… z warunków umowy ECO-ABC Sp. z o.o. wywiązuje się z należytą starannością. Pracownicy firmy profesjonalne wykonują przewidziane umową czynności i prace, to stabilna i dobrze wykształcona kadra. Posługują się nowoczesnym sprzętem, są elastyczni i gotowi do każdej dodatkowo zleconej prac, a ponadto sprawnie zorganizowani. Jakość wykonywanych usług jest wysoka, a kontrakty z nadzorem nie sprawiły żadnych problemów. ECO-ABC sp. z o.o. to partner solidny, sprawdzony i godny polecenia.”
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

„…usługa wykonywana była należycie, rzetelnie i terminowo zgodnie ze standardami przewidzianymi dla placówek służby zdrowia wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa w zakresie odpadów medycznych jak i procedurami obowiązującymi w N ZOZ Pabianickie Centrum Medyczne. Jakość usług wykonywanych przez pracowników Firmy ECO-ABC Sp. z o.o. nie budzi zastrzeżeń. Czynności objęte przedmiotem umowy wykonywane są w sposób profesjonalny z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy polecić firmę ECO-ABC Sp. z o.o. wszystkim potencjalnym klientom.”
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

„Prace są świadczone fachowo, a wykonawca godny polecenia, Jakość świadczonych usług pozwala polecić ja jako profesjonalna firmą w zakresie utylizacji odpadów medycznych. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że firma ECO-ABC Sp. z o.o. wykonuje swoje zobowiązania terminowo i zgodnie z umową”
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

„Wszystkie dotychczasowe usługi realizowane były terminowo i z należytą starannością. Firma wykazuje się odpowiednim sprzętem oraz fachowością w zakresie w którym się specjalizuje i zasługuje na polecenie innym odbiorcom. Pracownicy mający z nami bezpośredni kontakt posiadają dużą kulturę pracy i bezkonfliktowo rozwiązują nasze problemy w/w zakresie. Wobec powyższego polecamy firmę ECO-ABC Sp. z o.o. wszystkim kontrahentom, którzy poszukują rzetelnego odbiorcy odpadów medycznych”
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach, ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary