eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

Recykling

Taki odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierowtnym celu lub innych celach; obejumuje to ponowne przetworzenie materiału organicznego, ale nie obejmuje odyzsku energii i ponownego przetwarzania na materiał, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk (zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.)