eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

Odzysk

proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użtecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danje funkcji, lub w wyniku którego odapdy są przygotowywanie do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce (zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.)