eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

News

OFERTA PRACY - KIEROWNIK ELEKTROWNI W KRAKOWIE

POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO: Kierownik elektrowni


Miejsce pracy: Kraków
Zadania:
- zarządzanie zespołem podległych pracowników
- organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich węzłów technologicznych (przywóz i wyładunek biomasy, załadunek do procesu spalania, spalanie odpadów, odzysk i przetwarzanie odzyskanej energii, oczyszczanie i odprowadzanie oczyszczonych spalin, monitoring i kontrola emisji, automatyki i pomiarów)
- odpowiedzialność za proces generowania energii elektrycznej oraz sterowanie procesem, systemem spalania, kotłem i turbogeneratorem
- nadzór nad likwidacją awarii i przestojów
- dbałość o wysoką sprawność techniczną maszyn i urządzeń
- planowanie i nadzorowanie przeglądów i remontów
- zwiększenie wydajności, ograniczanie kosztów zw. z eksploatacją maszyn i urządzeń
- umiejętność kreowania profesjonalnej atmosfery pracy

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne
- minimum 5 letni staż pracy, w tym 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
- znajomość przepisów z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych
- znajomość technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
- doświadczenie w branży energetycznej lub ciepłowniczej
- umiejętność podejmowania szybkich, trafnych decyzji i rozwiązywania problemów
- skuteczność w działaniu, cechy lidera

Mile widziane:
- świadectwo kwalifikacyjne stwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do kierowania zakładem termicznego unieszkodliwiania odpadów
- uprawnienia energetyczne gr I i II w zakresie dozoru lub eksploatacji
- uprawnienia SEP kat. D i E, Gr 1 i 2

Oferujemy:
- stabilne i atrakcyjne warunki pracy
- możliwość podnoszenia kwalifikacji
- szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
- atrakcyjny pakiet socjalny

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres biuro@eco-abc.com.pl

do 31.05.2018r.

 

OFERTA PRACY - OPERATOR ELEKTROWNI

UWAGA!!! OFERTA PRACY

 

POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO: Operator elektrowni

Miejsce pracy: Kraków

Zakres zadań:
 - nadzór nad procesem generowania energii elektrycznej oraz sterowanie procesem, systemem spalania, kotłem i turbogeneratorem
- nadzór nad eksploatacją instalacji, prowadzenie konserwacji urządzeń, wykonywanie przeglądów, napraw oraz współpraca przy remontach
- bieżące monitorowanie stanu realizacji kluczowych parametrów procesów technologicznych w tym emisyjnych
- dbałość o wysoką sprawność techniczną maszyn i urządzeń
- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
- dbałość o ład i porządek w zakładzie


Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie techniczne; preferowane technologie energetyczne
- 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w energetyce zawodowej
- praktyczna znajomość technologii regulacji oraz sterowania procesami technologicznymi w energetyce zawodowej
- mile widziane uprawnienia SEP kat. D i E, Gr. 1 i Gr. 2
- mile widziane doświadczenie w spalaniu biomasy
- mile widziane posiadanie świadectwa uprawniającego do termicznego przekształcania odpadów
- umiejętność dokonywania szybkiej oceny sytuacji i podejmowania zdecydowanych działań naprawczych
- łatwość komunikowania się i konstruktywnego rozwiązywania problemów

Oferujemy:

-stabilne i atrakcyjne warunki pracy
- możliwość podnoszenia kwalifikacji
- szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
- atrakcyjny pakiet socjalny

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres biuro@eco-abc.com.pl do 31.05.2018

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę kompletnej linii do produkcji pelletu.

Termin składania ofert: 29 marca 2018

Kod CPV: 42000000-6 Nazwa kodu CPV: Maszyny przemysłowe

Szczegóły oferty: linia do produkcji pelletu.pdf

 

Zapytanie ofertowe - samochody

 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Działania "Zwiększenie konkurencyjności MŚP" zapraszamy do składania oferty na: 

dostawę trzech fabrycznie nowych samochodów dostawczych (izoterma-chłodnia) wyprodukowanych  w 2018 roku, wraz z zabudową o kabaturze ok.23m3 (bez agregatu) z windą załadowczą o dopuszczalnej masie całkowitej 3500kg.

Kod CPV: 34136000-9 , Nazwa kodu CPV: Samochody półciężarowe

Opis przedmiotu zamówienia :Opis przedmiotu zamówienia, załączniki 1,2.pdf

Projekt umowyumowa.pdf

Termin złożenia ofert: do dnia 21 lutego 2018 do godziny 12.00.

 

Wymagany termin przekazania samochodu: 31 maja 2018 r.

 

Kierowca kat.C poszukiwany

 Kierowca kat.C - woj.małopolskie.pdf

 

Rekrutacja na kierowcę kat.B - woj.mazowieckie

 Prosimy o nadsyłanie CV do dnia 12 lutego na adres: biuro.handlowe@eco-abc.com.pl

Kierowca kat.B - woj.mazowieckie.pdf

 

Dołącz do Naszego Zespołu !

Dla naszego oddziału w Krakowie , obecnie poszukujemy koordynatora d/s transporotu.

Dokumenty CV, listo motywacyjny można przesyłać na adres: biuro@eco-abc.com.pl do dnia 12 lutego 2018. 

Rekturtacja_koordynator transportu.pdf

 

Rekrutujemy !

 Dołącz do naszego zespołu. Na Państwa CV czekamy do dnia 19-01-2018.

Rektrutacja - samodzielny ksiegowy .pdf

 

Akcja Mikołaja

 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - Janusz Korczak".

Te uśmiechy udało się Nam wywołać. Złożona rok temu obietnica zmobilizowała Zespół do zbiórki pieniędzy i darów dla maluchów z Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
Koledzy i koleżanki nie zawiedli. Zabraliśmy kwotę, dzięki której zakupiliśmy dla maluchów: jaśki, zabawki, słodycze i artykuły spożywcze.
 

Mikołaj w ECO-ABC

 My też byliśmy grzeczni....

 

Istotne zmiany w rozporządzeniu w sprawie odpadów medycznych

 UWAGA!

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w z dnia 5 października 2017 r. 
w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi
już ogłoszone!
 
Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian, z którymi warto się zapoznać, poniżej niektóre z nich:
 
- klasyfikuje odpady medyczne na:
1) zakaźne o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
2) niebezpieczne, innych niż zakaźne, o kodach: 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
3) inne niż niebezpieczne o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.
- wprowadza definicję „wysoce zakaźnych odpadów medycznych”, czyli odpadów, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi. Wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, nie dłużej niż 24 godziny, a pojemnik, w którym są one gromadzone powinien być oznaczony znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz napisem ,,MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”. Dodatkowe wymagania w przypadku tych odpadów dotyczą także sposobu ich pakowania, to znaczy powinny być one pakowane w podwójne worki tj. opakowanie wewnętrzne oraz w sztywny pojemnik jako opakowanie zewnętrzne.
 
-  wymaga, aby worki jednorazowego użycia umieszczane były na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem. 
 
- określa, iż pojemnik lub worek z odpadami medycznymi musi posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:
1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) wraz z podaniem organu rejestrowego;
5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
6) datę i godzinę zamknięcia.
 
- dodaje, iż w sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 4 (posiadającego wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję; zabezpieczonego przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt; zabezpieczonego przed dostępem osób nieupoważnionych; wyposażonego w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia), należy zapewnić dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki jednorazowe.
Inne zmiany:
zrezygnowano z wymogu nieprzeźroczystości worków do zbierania odpadów medycznych;
dodano obowiązek wyposażenia pomieszczenia także stacjonarnego i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr;
dodano zapis o zabezpieczeniu technicznym przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujący również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów;
doprecyzowano przepisy dotyczące: higieny bezpośrednio po wyjściu z magazynu zakaźnych odpadów medycznych, mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń do magazynowania oraz środków transportu wewnętrznego tych odpadów, a także przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej;
nałożono obowiązek opracowania procedur postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.
 
Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12268605/12272942/dokument311623.pdf 
 
 
 

Łódź Business Run za nami !

3 września 2017 w niedzielę uczestniczyliśmy razem z Fundacją Poland Business Run w łódzkiej akcji charytatywnej!

Była to już dla Nas 2 edycja biegu, który odbywa się w formie sztafety. Dystans do przebiegnięcia dla jednego zawodnika wynosił 3,5 km, czyli 17,5 km dla całego zespołu.

Wszystkim zawodnikom gorąco gratulujemy, a Was zachęcamy do wspólnego biegania. Dbając o własne zdrowie pomagajmy też innym. 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi mogą się Państwo zapoznać pod linkiem :  Rozporzadzenie.pdf

 

 

 

Odpady medyczne po nowemu

 

Resort zdrowia zmienia zasady postępowania m.in. ze zużytymi opatrunkami, próbkami krwi i innymi odpadami w placówkach medycznych.

Rozporządzenie przewiduje 18-miesięczny okres dostosowawczy więcej.pdf

Z treścią projektu rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać klikając link Projekt.pdf

 

Łódź Business Run 2017

Ten sam skład, ta sama energia by pomagać innym. Przygotowania do Łódź Business Run trwają.

 

 

CERTYFIKATY ISO

 

Wdrożenie norm ISO 9001, 14001, 18001 w 2010 roku stały się podstawą napędu firmy na rzecz wzrostu i rozwoju. To niezwykle ważny elementem  misji firmy dla poprawy i dostosowania do nowych warunków rynku i rzeczywistego wpływu na środowisko. 

Pozytywne przejście przez proces wdrożenia norm z 2015 roku pozwoliło firmie stać się bardziej efektywną i skuteczną, a naszym Klientom daje pewność, że dążymy do ciągłego doskonalenia i dostarczamy wysokiej jakości usługi.

 

ISO PN-N 18001:2004 .jpg

ISO 14001:2015.jpg

ISO 9001:2015 .jpg

 

 

komunikat

 

 "Zarządy spółek ECO-ABC sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawiadamiają o rozpoczęciu procedury połączenia spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę
ECO-ABC sp. z o.o. (spółka przejmująca).
Zakończenie procedury i faktyczne połączenie naszych spółek winno nastąpić na przełomie 2017 i 2018 roku." 

Załączniki: 
 

Eko Symbol 2016 - Nominacja

 

ECO-ABC Sp. z o.o.  została nominowana do tytułu EkoSymbol 2016  w programie prowadzonym przez redakcję "Monitor Biznesu".

Symbole są wyrazem docenienia działań i osiągnięć w dziedzinie ekologii i dbałości o środowisko.

Honorowym patronatem tegoroczną edycję objął Generalny Inspektor Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do lektury:    EKOSYMBOL2016.pdf

 

Rekrutujemy !

Poszukujemy kandydata na stanowisko : Regionalny kierownik ds. kluczowych klientów.

Rejon: śląskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie

Czeakmy na Państwa CV do dnia 20 listopada 2017 

Więcej szczegółów pod linikiem: Ogłoszenie.pdf

 

Klub Biegaczy Spartakus

Cieszymy sie z możliwości współuczestnictwa w VIII Biegu Rekreacyjnym zorganizowanym przez Klub Sporotwy Spartakus.

Staramy się aktywnie angażować w życie społeczności lokalnej, dlatego niezmiernie miło nam że z roku na rok to wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

Klub Biegaczy SPARTAKUS.pdf

 

Pomoc najmłodszym

 

Dzięki przeprowadzonej zbiórce charytatywnej wśród naszych Kolegów i Koleżanek udało się zebrać dary rzeczowe a za uzbieraną gotówkę zakupiliśmy prezenty, artykuły spożywcze, środki pielegnacyjne dla 34 dzieciaków.

22 grudnia Mikołaj wraz z Ewą, Marysią, Edytą i nieocenioną pomocą Elfa - Oliwką , podarowali chwile radości podopiecznym Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Niespodziewane zaangażowanie Zespołu i naszych najbliższych zaowocowało deklaracją przeprowadzenia akcji w najbliższym roku, z czego bardzo się cieszymy.

Fotorelacja_.jpg

 

Międzynarodowy Dzień Sekretarki

Z okazji Święta składamy naszej Bożence podziękowania za uśmiech, pogodę ducha i ciepły wyraz twarzy, który wzbudza sympatię u naszych partnerów, kolegów oraz tworzy przyjazny klimat w firmie.

 

Inspiracja na każdy nowy dzień

 

Chcielibyśmy podzielić się cytatami, które motywują Nasz Zespół do codziennego zapewniania Państwu możliwie najbezpieczniejszego środowiska.

Inspiracja.pdf

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zakłady Sanitarne w Krakowie w ramach prowadzonej inwestycji "Budowa elektrowni spalającej biomasę o mocy 4MW", zapraszają do złożenia oferty na "zaprojektowanie ekonomizera do zamontowania za kotłem parowym".

Termin składania ofert upływa 26 października 2016.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem :Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

 

Łódź Business Run za nami !

 

 

Zmiany w postępowaniu z odpadami medycznymi -nowy projekt rozporządzenia

Na zmiany w zakresie postępowania z odpadami musi przygotować się branża medyczna. Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Środowiska pracują bowiem nad nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.


Zgodnie z projektem z 7 września, nowe rozporządzenie ma być głównie usystematyzowaniem dotychczasowych przepisów, ale mimo wszystko wprowadzi szereg zmian i nowości. 


Całkowitą nowością jest wprowadzenie kategorii wysoce zakaźnych odpadów medycznych. Są to odpady zawierające biologiczne czynniki chorobotwórcze szczególnie groźne dla ludzi. Klasyfikacja do tej kategorii ma być prowadzona zgodnie z zasadami tzw. europejskiej umowy ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Umowa obejmuje m. in. zasady pakowania i transportu, które należy stosować do wysoce zakaźnych odpadów medycznych. Odpady te powinny być przechowywane w miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny, a pojemniki opatrzone znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym i napisem „Materiał zakaźny dla ludzi”.


Projekt wskazuje jakie kody odpadów medycznych należy zaliczać do grupy:

- zakaźnych odpadów medycznych – 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82*,

- niebezpiecznych, innych niż zakaźne – 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*,

- innych niż niebezpieczne – 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81.


Pozostałe zmiany to m. in.:

- rezygnacja z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych,

- dodanie możliwości zbierania odpadów medycznych w pojemnikach o ile spełniają wymagania określone w rozporządzeniu,

- dodanie nowych wymagań zbierania odpadów medycznych: pokrywy pojemników powinny być otwierane bezdotykowo lub za pomocą nożnej dźwigni pedałowej oraz powinny być oznaczone kodami zbieranych odpadów,

- oznaczenie worków obejmujące datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), godzinę zamknięcia i dane jednostki w której te odpady są zbierane,

- wprowadzenie wymogu wyposażenia pomieszczeni i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowani odpadów medycznych w termometr,

- uszczegółowienie zapisów dotyczących higieny rąk po wyjściu z magazynu odpadów medycznych, przechowania czystych i brudnych środków ochrony indywidualnej, mycia, dezynfekcji i wentylacji pomieszczeń i urządzeń magazynowych,

- wprowadzenie obowiązku zapewnienia zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się odpadów medycznych i gromadzeniem ewentualnych odcieków,

- wprowadzenie obowiązku określenia procedur dotyczących wszystkich etapów postępowania z odpadami medycznymi, w tym instrukcji dotyczących selektywnego zbierania odpadów.


Podtrzymano wymagania dotyczące wstępnego magazynowania odpadów medycznych w określonych temperaturach.


Projekt przewiduje 18-miesięczny okres dostosowawczy w zakresie wyposażenia stelaży i pojemników w pokrywy otwierane bezdotykowo lub za pomocą dźwigni pedałowej, oraz dostosowania pomieszczeń do wstępnego magazynowania odpadów w zakresie wentylacji oraz zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się odpadów medycznych i gromadzeniem ewentualnych odcieków. Pozostałe zapisy rozporządzenia wejdą w życie 14 dni po jego ogłoszeniu.


Zapraszamy do zapoznania się treścią projektu:
http://www.odpady-help.pl/projekt_aktow_prawnych/754/projekt_rozporzadzenia_ministra_zdrowia_z_dnia.html


źródło informacji: http://www.odpady-help.pl/

 

EKOSYMBOL NASZ !

 

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy prestiżową nagrodę w ogólnopolskim rankingu EkoSymbol 2016. 

W imieniu spółki nagrodę odebrał –  Jan Wrzesień - Prezes Grupy ECO-ABC.

 

 EKOSYMBOL .pdf

 

Pobiegniesz, pomożesz !

 

W najbliższą niedzielę 15 biegaczy ECO-ABC i Zakładów Sanitarnych weźmie udział w charytatywnym biegu Run Business Łódź. 

Biorąc  udział w sztafecie wspieramy podopiecznych m.in. Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, która na co dzień pomaga osobom po amputacjach.

Trzymajcie kciuki. A tym czasem przygotowania do sztafety trwają...

 

 

Ogrody Nadziei 2016

 

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tegorocznej akcji której organizatorem są Stowarzyszenie "Ogród Nadziei" w Tczewie wraz ze spółką Szpitale Tczewskie. 

Celem akcji charytatywnej jest propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, cierpiącego człowieka oraz uwrażliwienie młodzieży na niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. 
Z samej kwesty i datków udało się zebrać kwotę 43.008,89 PLN. Dochód przeznaczony będzie na wsparcie tczewskiego hospicjum, m.in na zakup łóżek dla pacjentów, sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego, zapobiegający powstawaniu powikłań.
 
 

Zmiana pracy godzin biura

 

Szanowni Klienci,

pragniemy Państwa poinformować, że od dnia 19 września 2016 zmianiamy godziny pracy naszego biura.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolini 800 200 222.

 

Prezydent podpisał Ustawę z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lipca 2016 r. - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

INFOLINIA 800 200 222

 

Szanowni Państwo !

W celu zapewnienia lepszego dostępu do naszych usług , uruchomiona została bezpłatna linia telefoniczna 800 200 222.

Dzwoniąc pod wskazany numer od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 mogą Państwo liczyć na fachową pomoc w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, zgłaszać sprawy związane z bieżącą współpracą.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolinii 800 200 222 będącej łatwo dostępną formą przekazu informacji.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska

 

Zachęcamy Pantwa do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów: tekst rozporządzenia.pdf

 

Dziękujemy za piękne emocje !

 

 

New look it's good.

 

 

Ogłoszenie

 Zarząd spółek ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz ECO-ABC BIS Sp. z o.o.o z siedzibą w Magdalence informują o planowanycm połączeniu ww. spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki ECO-ABC BIS Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę ECO-ABC Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

 

Dzień Kobiet

 

Uznając talent i wkład wszystkich pracowników w miejscu pracy, w tym kobiet, uważamy, że Dzień Kobiet nie powinien ograniczać się do jednego dnia w roku. Z powodzeniem nagradzamy i doceniamy wkład i wartość kobiet. Naszym celem jest zapewnienie równych szans rozwoju, nauki i awansu w firmie. Elementy te nie powinny być luksusem, ponieważ są one konieczne do naszego dobrego samopoczucia i szczęścia w pracy.

Z tej okazji zachęcamy Wszystkie Kobiety do budowania swojego kapitału kariery, jednocześnie życząc sukcesów w pracy.

 

 

 

 

 

Dzień dziecka

Nasza firma aktywnie wspiera lokalną społeczność i uczestniczy w lokalnych akcjach charytatywnych. Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Podwodach zorganizowaliśmy festyn dla najmłodszych. Atrakcje przygotowane dla dzieci pozostawiły niezapomniane wrażenia.

 

Gepardy Biznesu 2015

Nasza firma otrzymała tytuł “Gepardy Biznesu 2015”.

Nagrodę otrzymują firmy, które poprzez swój dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej zapewniają sobie miejsce wśród liderów rynku.

Zwycięska strategia ECO-ABC polega na jakości świadczonych usług, bezpieczeństwie,  rzetelności, etycznemu postępowaniu .

Nie tylko wielkość firmy ma znaczenie, a wyznawane wartości.

Dziękujemy naszym pracownikom za zapał i zaangażowanie ukierunkowane na zapewnienie satysfakcji Klientów.

Naszym Klientom dziękujemy  za wybór naszej firmy oraz identyfikowanie się z wyznawanymi wartościami. 

 

E - Faktury

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować Państwa, że Spółka ECO-ABC wdraża elektroniczny system wystawiania faktur.
Elektroniczna forma faktury to:
• możliwość przesyłania dokumentu bezpośrednio na skrzynkę mailową,
• dostęp do faktur z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu,
• ułatwiony sposób przechowywania,
• dbałość o środowisko.

 Z uwagi na wymogi prawne stawiane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2010r., Nr 249, poz. 1661) prosimy Państwa o wyrażenie pisemnej zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną według załączonego formularza :

Akceptacja e-faktury

[ Akceptacja e-faktury ECO-ABC Sp. z.o.o. .pdf ]

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia, w każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania faktur drogą elektroniczną zgodnie z załączonym formularzem:

[ Cofnięcie akceptacji e-faktury ECO-ABC Sp. z.o.o. .pdf]

Zachęcamy Państwa do skorzystania z elektronicznej formy dostarczenia faktur!                                                              
 

 

Walentynki

 Wszystkim Naszym Klientom życzymy wielu pięknych chwil.

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH O ODPADACH

Udostępniamy bezpłatnie naszym Klientom roczne zbiorcze zestawienie danych o odpadach. Przypominamy, że zgodnie z przepisami każdy posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Raz w roku do dnia 15 marca należy sporządzić zbiorcze zestawienie danych o odpadach na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 8.12.2010 dz. U. nr 249 poz. 1674 i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego. Aby uzyskać bezpłatnie takie zestawienie wystarczy kontakt pod nr tel. 44 633 98 33 lub na adres biuro@eco-abc.com.pl. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach prześlemy na wskazany przez Klienta adres mailowy.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

ECO-ABC Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie strategii CSR.

Termin składania ofert upływa z dniem 04.02.2016. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Załącznik - CSR.pdf

 

ECO-ABC Sp. z.o.o. po raz kolejny wspiera działalność Służby Zdrowia.

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy wspomóc działalność służby zdrowia. W wyniku owocnej współpracy ECO-ABC z fundacją dr med. Andrzeja Zająca „Serce dla chorych jedna z sal Oddziału Chorób Wewnętrznych II Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie wyposażona została w panel nadłóżkowy obsługujący trzy stanowiska.

Sfinansowany przez Nas panel typu Mery-3 z osprzętem elektryczno-gazowym jest nowoczesnym urządzeniem wielofunkcyjnym. Łączy w sobie funkcje oświetleniowe (ogólne i nocne dla pacjenta), zasilania w energię elektryczną, posiada punkty poboru gazów medycznych oraz manipulator umożliwiający pacjentowi wezwanie personelu.

 

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

ECO-ABC Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii odpowiedzialności biznesu (CSR).

Oferty należy składać do 28.01.2016 r w wersji elektronicznej na adres : ebojdo@eco-abc.com.pl

Szczegółowy opis zapytania ofertowego znajduje się w załączniki nr 1.

Załącznik nr 1 - CSR.pdf

 

ECO-ABC Sp. z o.o. właścicielem 100 % udziałów w Zakładach Sanitarnych w Krakowie

ECO-ABC Sp. z o.o. nabyła w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia do negocjacji 100% udziałów w Zakładach Sanitarnych w Krakowie. 
Dotychczasowym właścicielem Spółki było Województwo Małopolskie. Zarząd Województwa w dniu 27 stycznie 2011 podjął uchwałę, która w swej treści oceniła ofertę ECO-ABC jako najkorzystniejszą z punktu widzenia interesu Województwa Małopolskiego, pracowników spółka i dalszego rozwoju zakładów.

 

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca

 Szanowny Kliencie,

przypominamy, że podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, zobowiązane są do złożenia dokumentu w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów pomagamy w nieodpłatnym wypełnieniu formularza.

W tym celu prosimy o kontakt e-mail na adres : biuro@eco-abc.com.pl

 

NOWA STRONA

W dniu 14 lutego br. odbyła się premiera naszego nowego serwisu internetowego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną naszej firmy. W naszych serwisie znajdziecie Państwo dokładne informację o naszej firmie i ofercie. Moduł newsletter umożliwia otrzymywanie aktualnych informacji o naszej działalności.

 

e-FAKTURA

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usługi e-FAKTURA umożliwiającej otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Dołącz do grona ponad 1000 naszych klientów korzystających z usługi, odsyłając wypełniony wniosek 
na adres: biuro@eco-abc.com.pl

Wniosek-efaktura.pdf

Dbaj o środowisko, Ty też bądź ECO ! 

 

WITAMY

Serdecznie witamy na stronach ECO-ABC i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

PRZYSTAN

 Cieszymy się, że ECO-ABC może wesprzeć podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "PRZYSTAŃ", a dzięki przekazanym środkom dzieci i młodzież otrzyma niezbędną pomoc w nowym Centrum rehabilitacji.

 

Dożynki

 Firam ECO-ABC  po raz kolejny współfinansowała dożynki zorganizowane przez Urząd Gminy w Bełchatowie. Dzięki Nam mieszkańcy Bełchatowa mogli atrakcyjnie spędzić weekend.