eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

Polityka Jakości

Działalność firmy ECO-ABC ukierunkowana jest na stałe zapewnienie jakości usług, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko, zagwarantowanie bezpieczeństwa we wszystkich działaniach oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.

Środkami służącymi do realizacji powyższych celów są:

  • kompetentny, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje personel utrzymujący ukształtowaną tradycję firmy, opinię o stałym spełnieniu wymagań klientów, jak również angażujący się do działań na rzecz ochrony środowiska i BHP
  • stosowane i stale doskonalone metody organizacji usług w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, uwzględniające również kontrolę i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
  • przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie jakości usług, ochrony środowiska i BHP
  • ciągłe monitorowanie procesów usług, warunków pracy i wpływu na  środowisko poprzez współdziałanie i utrzymanie stałego kontaktu z dostawcami i Klientami na rzecz stałego zapewnienia jakości usług, a także z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania bezpiecznych i przyjaznych środowisku technologii,
  • stała promocja osiągnięć w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP

Gwarancją osiągania wysokiej jakości usług oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko z zapewnieniem ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy personelu jest utrzymanie zintegrowanych systemów zarządzani