eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

CSR

Projekt PARP podsumowanie

 Niniejszym przedstawiamy Państwu podsumowanie zrealizowanego projektu w ramach wsparcia na wdrożenie CSR.

PARP_broszura.pdf

 

 

 

CSR - raport

 Roczny raport z CSR Raport.pdf

 

Kodeks Etyczny

Społecznie odpowiedzialna firma to taka, która ma na celu stworzenie i maksymalizacje wartości dla Klientów poprzez etyczne zachowanie.

ECO-ABC świadczy swoje usługi z sukcesem nieprzerwanie od ponad 20 lat, co wymaga ciągłego doskonalenia standardów we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach.

Opracowany Kodes Etyki zawiera podstawowe zasady naszego postępowania w firmie oraz w odniesieniu do partnerów zewnętrznych.

Zasady mają na celu wzmocnić świadomość, że zgodność z normami prawnymi i moralnymi jest integralną częścią naszej działalności.

KODEKS ETYCZNY_2016.pdf

 

 

 

Polityka firmy

Niniejsza Polityka Jakości stanowi podwaliny do opracowania zasad, celów dotyczących jakości , które pozwalają nam na ciągłe doskonalenie naszych procesów i osiągnięcia maksymalnego zadowolenia naszych Klientów.

 

Polityka Jaościowa, Środowiskowa i BHP ECO-ABC.pdf

 

CSR - podstawą strategii ECO-ABC

Strategia zrównoważonego działania stanowi ramy do zarządzania w istotnych kwestiach - społecznych, środowiskowych i ekonomiczych.

Strategia_2016.pdf

 

Odpowiedzialny biznes

Witamy w zakładce Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, stworzonej w celu przybliżenia Państwa działalności ECO-ABC w obszarze CSR.

 

 

Zakładka współfinansowana jest przez Szwajcarię w ramach Projektu Zwiększenia Konkurencyjności Regionów poprzez Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR).

 

Dofinansowanie

 

Spółka ECO-ABC uzyskała wsparcie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt "Społecznie odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowanie odpadami".

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsability - CSR) Jest to styl postępowania, dzięki któremu przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii, dobrowolnie dbają o wybrane interesy społeczne, dobro swoich pracowników, a także ekologię. Spółka ECO-ABC dobrowolnie angażuje się w zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem. Jest firmą odpowiedzialną za działania ekonomiczne, finansowe, ekologiczne a także społeczne jakie zachodzą w firmie i jej otoczeniu.

W maju 2016 roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i tym samym rozpoczęła realizację projektu.

Planowany termin zakończenia projektu: 30 września 2016.

Planowana wartość dofinansowania : 94 500 złotych (tj. 23 697,87).

Od maja do września 2016 roku zrealizowaliśmy projekt w trzech obszarach, w ramach których:

1. Opracowaliśmy Strategię CSR

2. Wdrożyliśmy Kodeks Etyczny

3. Zbudowaliśmy akumulator ciepła, który poprzedzony został audytem technologicznym

4. Opublikowaliśmy pierwszy raport CSR

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach: 

PARP S.A. – http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268

Serwis Programu Szwajcarskiego – www.programszwajcarski.gov.pl

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy – www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home